Specialisten in Stamrecht BV’s

Stamrecht vrijstelling bij oudere werknemers beperkt

Uit een door de Belastingdienst gepubliceerde handreiking blijkt dat in de situatie waarin een oudere werknemer een ontslagvergoeding krijgt het niet altijd mogelijk is om de gehele ontslagvergoeding onbelast in de vorm van een stamrecht uit te keren.
Voor toepassing van de stamrecht vrijstelling moet sprake zijn van een recht op periodieke uitkeringen ter vervanging van “gederfd of te derven loon”. Er kan volgens de belastingdienst geen sprake meer zijn van “te derven loon” vanaf het moment dat de werknemer gebruik kan maken van een ouderdomsvoorziening. Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan een ouderdomspensioen, maar ook aan een bij de werkgever geldende VUT regeling, vroegpensioen- of prepensioenregeling. Vanaf dat moment kan de werknemer immers inkomen uit deze voorziening genieten. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer van plan was ook daadwerkelijk gebruik te maken van een dergelijke ouderdomsvoorziening.
Dit kan tot gevolg hebben dat slechts een deel van de ontslagvergoeding bij oudere werknemers ten behoeve van een stamrecht kan worden gebruikt. Hier zal goed op moeten worden gelet bij het treffen van ontslagregelingen met oudere werknemers.

< terug