Specialisten in Stamrecht BV’s

Archief - 2014

07 JULI 2014

Besluit 23 juni 2014 inzake oa opname stamrechten

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten
Dit besluit is een herziening van het besluit van 20 december 2013, nr. BLKB2013/2199M, in verband met enkele tekstuele aanpassingen. Ook is een nieuwe goedkeuring opgenomen om uitkeringen ingevolge aanspraken op periodieke uitkeringen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst tot en met 31 december 2013) of het tegoed van een stamrechtspaarrekening of de waarde van een stamrechtbeleggingsrecht als bedoeld in artikel 11a van die Wet (tekst tot en met december 2013) voor een deel vervroegd te ontvangen.

lees meer >

07 JULI 2014

StamrechtEN

omgezet in een ander stamrecht mits het nieuwe stamrecht net als het oude voldoet aan de voorwaarden van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013). Geldt deze mogelijkheid ook voor reeds ingegane stamrechten?

lees meer >

27 APRIL 2014

Stamrecht-bv mag geen doorgeefluik zijn

Hoewel het niet meer mogelijk is om ontslagvergoedingen fiscaal voordelig in te brengen in een stamrecht-bv, geldt nog wel overgangsrecht voor gevallen die al bestonden op 1 januari 2014. Uit een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland blijkt dat geen sprake is van een stamrecht-bv als de bv is gebruikt als doorgeefluik.

lees meer >