Specialisten in Stamrecht BV’s

Archief - 2018

9 OKTOBER 2018

Gouden handdruk Stamrecht en periodiek verrekenbeding 

Man en vrouw zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden. In het kader van de echtscheiding twisten zij over de vraag of het goudenhanddrukstamrecht van de man onder het te verrekenen vermogen valt.

lees meer >

21 SEPTEMBER 2018

Belastingplan 2019 – Spaargeld BV

Ook in het belastingplan 2019 wordt niet gerept over de mogelijkheid die er is om met behulp van een Spaargeld BV te besparen op de Box 3 heffing.

lees meer >

21 JUNI 2018

Op vordering bijgeschreven stamrechtuitkeringen zijn genoten; waardering stamrecht

Her gerechtshof Den Bosch heeft zich in 2017 gebogen over de vraag of een stamrechtuitkering die niet wordt uitgekeerd, maar wordt bijgeschreven op de vordering op een B.V. in fiscale zin wel of niet is ‘genoten’. Het hof deed op 7 september 2017 uitspraak in die zaak (BK 16/03590 en 16/03591). Onlangs heeft de Hoge Raad zich ook uitgelaten over de zaak. Belanghebbende B had tegen de uitspraak van het hof namelijk beroep in cassatie ingesteld.

lees meer >

30 MEI 2018

Nederland heffingsbevoegd voor uitkering uit loonstamrecht (art. 16 belastingverdrag Nederland – VS)

Op 24 april 2018 heeft het verwijzingshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan (nr. 17/00591) in een procedure waarbij volgens onderdeel 3 van de uitspraak (Het geschil) in geschil was of de heffing over de lijfrente-uitkering op grond van het Belastingverdrag tussen Nederland en de VS is toegewezen aan de VS of aan Nederland. Uit de feiten blijkt dat het niet gaat om een lijfrente-uitkering maar om een (loon)stamrechtuitkering.

lees meer >

3 MAART 2018

Door stamrecht-bv uitgeleende gelden terecht als afkoop stamrecht aangemerkt bij onzakelijke leninG

Een man laat lijfrentekapitaal overboeken naar de eigen stamrecht-BV. Omdat die BV geen toegelaten uitvoerder is, wordt het lijfrentekapitaal belast. Het koersverlies dat de BV na de overdracht op de beleggingen realiseert, leidt niet tot belastingvermindering. 

lees meer >

26 FEBRUARI 2018

Overdracht lijfrentekapitaal naar de eigen BV

Een man laat lijfrentekapitaal overboeken naar de eigen stamrecht-BV. Omdat die BV geen toegelaten uitvoerder is, wordt het lijfrentekapitaal belast. Het koersverlies dat de BV na de overdracht op de beleggingen realiseert, leidt niet tot belastingvermindering. 

lees meer >