Specialisten in Stamrecht BV’s

Nieuws

26 Nov 2021

Heffingsrecht termijnen loonstamrecht aan Nederland

Heffingsrecht over termijnen uit een loonstamrecht aan een in het VK wonende dga komt toe aan Nederland. Het loonstamrecht is geen pensioen of andere soortgelijke uitkering waardoor het heffingsrecht aan het VK zou toekomen.

lees meer >