Specialisten in Stamrecht BV’s

Belastingdienst strenger met ontslagvergoedingen in vorm van stamrecht

Deloitte meldt dat uit recente briefwisselingen met de Belastingdienst is gebleken dat de fiscus een strenger beleid gaat voeren met betrekking tot het goedkeuren van de ontslagvergoedingen in de vorm van een stamrecht.

Indien een ontslagvergoeding is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en dit wordt omgezet in een stamrecht bij ontslag, is de Belastingdienst van mening dat er geen stamrechtvrijstelling kan worden toegepast. Tevens wordt de ontslagvergoeding veelal gezien als een regeling voor vervroegde uittreding met alle nadelige fiscale gevolgen van dien. Het beleid ten aanzien van de stamrechtvrijstelling zal binnenkort ook op de website van de Belastingdienst worden vermeld.

Welke mogelijkheden blijven er dan over om een eventuele ontslagvergoeding uit te keren, zonder dat deze ontslagvergoeding wordt aangemerkt als een regeling voor vervroegde uittreding of dat hierover direct belasting moet worden betaald? Een oplossing is volgens Deloitte om de ontslaguitkering te benutten voor het aanvullen van een eventueel pensioentekort van de betreffende werknemer. ‘Dit betekent wel dat er in een vroegtijdig stadium moet worden nagedacht over hoe dit wordt vormgegeven en welke maatregelen getroffen dienen te worden. Te denken valt aan een aanvullende storting in de huidige pensioentoezegging, een wijziging van de pensioentoezegging in combinatie met een verhoging van het pensioengevend salaris etc.,’ aldus Deloitte.

Bron: Deloitte Global Employer Services, Pensioenconsultancy

< terug