Specialisten in Stamrecht BV’s

Strengere screening van uw BV

Stamrecht BV oprichten, u wordt strenger gescreend….

Vanaf de tweede helft 2011 zal het ministerie van Veiligheid en Justitie strenger gaan screenen bij de oprichting van een BV of bij een veranderende situatie van de BV. Deze nieuwe screening, integriteitstoets zal dus plaatsvinden gedurende de hele ‘levensloop’ van de BV en niet enkel bij het oprichten van de BV. Om een BV op te richten heeft u een verklaring van geen bezwaar nodig. Dit is een eenmalige toetsing bij oprichting van de BV. Vanaf de tweede helft van 2011 zal de notaris deze aanvraag indienen bij de Dienst Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dienst Justis zal de integriteit van de BV, de bestuurders en het bestuurlijke netwerk toetsen. Wanneer de situatie van de BV verandert zal er wederom een toetsing plaatsvinden. Deze nieuwe integriteitstoets is in het leven geroepen ter verbetering van de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen. Dienst Justis zal de beschikbare informatie uit bestaande bronnen combineren en in samenhang analyseren. Mocht er sprake zijn van misbruik dan zal Dienst Justis dit aan bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst of de FIOD doorgeven. Deze partijen kunnen dan direct tot actie overgaan.

Op dit moment zijn er 4 mogelijkheden voor het besteden van uw ontslagvergoeding: u kunt het geld cash opnemen en u bent daar dan direct belasting over verschuldigd, stamrecht banksparen, stamrecht verzekeren en oprichten stamrecht BV.
Wij adviseren u een gedegen advies aan te vragen voordat u een keuze maakt hoe uw ontslagvergoeding onder te brengen. U kunt via onze website een vrijblijvend fiscaal adviesgesprek aanvragen.

< terug