Specialisten in Stamrecht BV’s

Notariële akte oprichting (Stamrecht) B.V. komt in de toekomst ook te vervallen

Ondernemers hebben straks ook geen notariële akte meer nodig om een besloten vennootschap (B.V.) op te richten. Dit geldt dan natuurlijk ook voor de oprichting van een Stamrecht B.V.

Notariële akte: officiële oprichting B.V.
Een (Stamrecht) B.V. wordt opgericht bij notariële akte. Dit is een document waarin onder meer de statuten van de  B.V. zijn opgenomen.

De Notaris kan de notariële akte passeren als alle noodzakelijke informatie (zoals naam en doel van de B.V., verdeling van het aandelenkapitaal, informatie over de oprichters en de bestuurders en verdeling van de winst) bekend is. Ook heeft de Notaris een bankverklaring nodig waaruit blijkt dat het startkapitaal van minimaal € 18.000 is gestort.

De regel geldt zowel voor starters als voor ondernemers die hun bestaande bedrijf (bijvoorbeeld een eenmanszaak) omzetten in een B.V. 

Alleen bij ingewikkelde constructies die afwijken van de beschikbare modellen blijft de akte nodig. Bedrijven kunnen wel vrijwillig een notaris of jurist om advies vragen. Het streven is om in 2012 een wetswijziging naar de Tweede Kamer te sturen.

Wetsvoorstel Flex B.V.
De maatregel komt bovenop het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht, dat op 12 juni 2012 door de Eerste Kamer is goedgekeurd en op 1 oktober 2012 in werking treedt.

< terug