Specialisten in Stamrecht BV’s

Gouden Handdruk 2013 belastingpercentages

Als u in 2013 een ontslagvergoeding (gouden handdruk) ontvangt, heeft u de keuze om direct belasting te betalen of het bedrag onder te brengen in banksparen of in een stamrecht B.V. U betaalt dan pas belasting bij de latere uitkeringen uit het banksparen of de stamrecht BV.

Vanaf 1 januari 2013 worden de tarieven voor de inkomstenbelasting aangepast.   Het tarief in de eerste schijf wordt verhoogd van 33,1% naar 37% en het tarief van de tweede schijf gaat van 41,95% naar 42%. De tarieven in de derde (42%) en vierde schijf (52%) blijven onveranderd. Wel worden deze schijven iets korter, zodat u eerder in een hogere schijf terecht komt.

Bij direct belasting betalen wordt uw ontslagvergoeding opgeteld bij uw inkomen (waaronder ook eventuele WW uitkering) en betaalt u het geldende tarief. Als uw bankspaarrekening of uw stamrecht BV in 2013 gaat uitkeren, vallen de uitkeringen ook in deze belasting percentages.

Inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen 2013 (voor personen tot 65 jaar)
Inkomen 2013 Belastingpercentage

  1. 0 tot € 19.645 37%
  2. € 19.645 tot € 33.363 42%
  3. € 33.363 tot € 55.991 42%
  4. € 55.991 en hoger 52%

Ter vergelijking: Inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen 2012 (voor personen tot 65 jaar)
Inkomen 2012 Belastingpercentage

  1. 0 tot € 18.945 33,10%
  2. € 18.945 tot € 33.863 41,95%
  3. € 33.863 tot € 56.491 42%
  4. € 56.491 en hoger 52%

Ontvangt u een ontslagvergoeding in 2013 en wilt u meer weten over de 4 opties die u heeft vraagt u dan een vrijblijvend fiscaal adviesgesprek aan.

< terug