Specialisten in Stamrecht BV’s

Heffingsrecht loonstamrecht komt aan Nederland toe

Krijgt een inwoner van Nederland een ontslagvergoeding van een in Nederland gevestigde werkgever? En heeft deze ontslagvergoeding ook betrekking op de periode dat de inwoner in het buitenland werkzaam was? Dan is de afkoopsom in Nederland belast als deze niet ten laste is gekomen van een in het buitenland gevestigde werkgever, vaste inrichting of vast middelpunt.

Een man woonde en werkte ruim tien jaar in de VS bij een internationaal concern. Hierna verhuisde hij weer naar Nederland. De man was uiteindelijk ontslagen en zijn ex-werkgever betaalde hem een ontslagvergoeding. Deze ontslagvergoeding was ondergebracht in een daarvoor door de man opgerichte stamrecht-B.V. Bij deze inbreng was inhouding van loonheffing achterwege gebleven. In 2014 maakte de man gebruik van de mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd het stamrecht af te kopen. 

Afkoop stamrecht: heffingsrecht NL

In geschil bij de Hoge Raad was of Nederland heffingsbevoegd was over de afkoopsom. De Hoge Raad overwoog dat een inwoner van Nederland een ontslagvergoeding ontving van een in Nederland gevestigde werkgever. Deze ontslagvergoeding had ook betrekking op de periode dat de man in de VS werkzaam was. De ontslagvergoeding was echter niet ten laste gekomen van de werkgever in de VS of van een vaste inrichting of van een vast middelpunt van die werkgever in de VS. Daardoor was de band van de vergoeding met het arbeidsverleden van de man in de VS onvoldoende. De ontslagvergoeding vormde volgens de Hoge Raad daarom geen beloning voor de uitoefening van de dienstbetrekking in de VS. De Hoge Raad oordeelde vervolgens dat Nederland het heffingsrecht kreeg over de afkoopsom. 

Wet: Artikel 11, eerste lid, letter g, Wet op de loonbelasting 1964 (oud) 

Verdrag: Artikel 16 en 19 Belastingverdrag Nederland-VS

Meer informatie: Hoge Raad 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:914

< terug